INDABA EMFUSHANE: Jiki

Wade Smit “Mfoka Jiki,” lasho labhodla izwi efonini kaLingelwa, “Asisadlali ngalolu daba. Sibuyisele leyo mali noma uzithole usenkingeni.” Umakhalekhukhwini lona usuke wathule du. uLingelwa Jiki uwubeke phansi esaqoshama. Isandla sakhe sakwesokudla wazifihla […]