Xhwii! Zemk’ iiweave magwala ndini!

Sakhi Dlala Ekapa- Uya esanda umkhuba wokuxhwilwa kweenwelwe ezifakelwayo (weave/wig)  kwiindawo zolonwabo eKapa. Isiganeko sokuqala seenzeka kwenye indawo yolonwabo yaseKhayelitsha iRands. UNeliswa owayezonwabele nabahlobo bakhe, kwiiveki ezimbini ezigqithileyo, behleli kwitafile ekufutshane nendawo ehamba […]

Uyiveze yonke uZodwa waBantu

Johannesburg- Usaziwayo odume ngokudlwayizela amaqhekeza esidlangalaleni uZodwa WaBantu uphindile kwakhona wothusa umzi kubusuku be Feather Awards. UZodwa Wabantu udume ngokudanisa esidlangalaleni kwiindawo zolonwabo enxibe amagqesha abonakalisa ngaphaya komkhusane ngamanye amaxesha akanxibi kwagqesha […]

POEM: Crystal

Thabile Jezile She defied herself of purification, Seduced by temporary vibrations. Copiously reliant on sour sips of Sapphires, Oblivious to warning signs of fatal fires. Crystal pops poppin’ in the dungeons of […]