Advertisements

There Is No Free Education in South Africa: Reflections on The #FeesMustFall Generation

Asemahle Gwala The date is 17 October 2016, just little more than ten months after I first graced the hallowed yet thorny grounds of Nelson Mandela University. After a fairly peaceful sleep, […]

Advertisements

UMampintsha uhlasele uBabes Wodumo

EKapa – Umculi weKwaito uMampintsha untyumpantyumpeka enyaleni emva kokuvela kwevidiyo ebhentsisa lomculi ebetha isinqandamathe sakhe imvumi uBabes Wodumo. Levidiyo eshicilelwe nguBabes Wodumo kwikhasi u-Instagram ibonakalisa ingxabano yesisibini kwigumbi lokulala ngobusuku bangeCawe. Emva […]

INKONDLO: Noma Sengikhihla Ezimathonsi

 Hamilton Mnguni Bengazi indlela ibuzwa kwabaphambili. Bengazi kuyisitho sangasese umphambili. Izinto sezigaya ngomunye umhlathi kulawo mahlathi. Izinto engakhula ngizibona sengizizwa ngaphakathi. Noma sengikhala ezimathonsi!   Ezami izinyembezi seziphenduke umfula iNcome. Esami sizwakala ezinkalweni, […]

Ulishiyile eli uDorothy Masuka

EKapa – Igqala lomculo womngqungqo uDorothy Masuka akasekho kweli. Iingxelo zithi lo kaMasuka unabele uqaqaqa namhlanje. Iinkcukacha malunga nokusweleka kwakhe azikaziwa. UMasuka osweleke eneminyaka engamashumi asibhozo nantathu wazenzela iindumasi ngokucula umculo womngqungqo […]

Uzakuhlala ngendlu iminyaka emithathu uBonginkosi Khanyile #FeesMustFall

  EKapa – Itshantiliziyo le #FeesMustFall uBonginkosi Khanyile ugwetywe iminyaka emithathu ehlala ngendlu okanye isohlwayo samawaka amahlanu (R5000) esixhonywe iminyaka emihlanu. Elitshantliziyo belijongene nezityholo zokuqhwaya udushe esidlangalaleni nokutyeshela imiyalelo yabakwantsasana ngexesha loqhankqalazo lwephulo […]

Limisiwe kwakhona ityala likaMlandu |Nicro delays Mlandu‘s freedom #FeesMustFall

EKapa – Lizakuqosheliswa kwinyanga ezayo ityala likaMasixole Mlandu lokuqhwaya udushe esidlangalaleni. Elityala lisukela kunyaka u-2016 ngexesha lephulo yemfundo yasimahla i–#FeesMustFall Elitshantliziyo belivele phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg ngoMvulo. Inkundla bekulindeleke ifumane inkcazelo esuka […]

Lizakuqosheliswa kunyaka ozayo ityala likaMlandu |#FeesMustFall case against UCT activist postponed to 2019

Umbhali Wethu EKapa – Ityala letshantliziyo leDyunivesithi yaseKapa uMasixole Mlandu limiselwe umhla we- 21 EyoMqungu kunyaka ozayo. UMlandu uvele kwakhona phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg ngoLwesihlanu phantsi kwezityholo zokwaphula umthetho ngexesha loqhankqalazo lwemfundo […]

%d bloggers like this: