USWELIKILE UMFUNDI WASE-UCT

Umfundi wase-UCT obeneminyaka engama-25 nobekufuniswa ngaye lusapho lwakhe emva kokulahleka ngomhla wama-23 April 2017 ufunyenwe eswelekile. Oku kuvezwe lilungu losapho lwalomfundi kwikhasi lonxibelelwano u-Facebook. Kukwavelwe nokuba wafunyanwa eswelekile kwange 23-April 2017.
Kunxibelelwano lwakhe nabafundi, inqununu ye-UCT uGqr. Max Price uthe isizathu sokusweleka kuka Siboniso Dlamini nobefunda I-Business Science asikaziwa nanje ngoba amapolisa esaphanda. Akukacaci okokuba kutheni na i-UCT ingazange ikhuphe isaziso malunga nokulahleka kwalomfundi, ibingekaphawuli i-UCT ngexesha sisiya kushicilela.
Translation:
25 year old 1st year Business Sciences student Siboniso Dlamini has been reported dead by UCT. Siboniso is reported to have been missing since the 23rd of April, a member of the family revealed on Facebook that he was found dead on the same day but they only started searching for him about a week ago when they could not establish contact with him. It is not clear why UCT did not inform its student community about him missing or his death. It is also not clear when the institution found about his death. UCT had yet to comment at the time of publishing.

     Siboniso Dlamini

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: