Lingcwatyiwe Itshantliziyo laseKapa |Cape Town Community Activist Laid To Rest

By: Sakhikhaya Dlala

Itshantliziyo laseKapa, uMthunzi Zuma nowaziwa ngelika Ras Moziah, ungcwatyiwe namhlanje.
UZuma nochithe iintsuku zakhe zokugqibela kwidabi lomhlaba labanxusi eKhayelitsha ukhunjulwe njengomntu wabantu, obethethela ezantsi kwaye enobulali. UZuma wasutywa kukufa ngomhla wama-28 eyeCanzibe 2017 esedabini lomhlaba labanxusi emva kokudutyulwa ngabantu abangaziwayo, abenzi bobubi abakafumaneki.

  Amaqela ngamaqela ezopolitiko afana ne-PAC, FMF, Izwe Lethu Community kunye nabenkolo yama-Rastafari aphume mbombo zone ukuzonika imbeko yokugqibela kweliqhawe. Inkonzo yokugqibela ka Ras Zuma ibibanjelwe eKilombo Village, emakhaya kufuphi naseKhayelitsha.

   UZuma ushiya ngaphandle usapho lwakhe, umfazi wakhe kunye nabantwana bakhe.

   English translation:
   Cape Town activist, Mthunzi Zuma, popularly known as Ras Moziah has been laid to rest today in Cape Town.
   Zuma who spent his last days at a land occupation of backyard dwellers was remembered as a people’s person, soft spoken and humble. Zuma was killed on the 28th of May at a land occupation in Khayelitsha in what is suspected to be a hit, his killers are still at large.
   A number of activists from the Pan Africanist Congress of Azania (PAC) affiliated organizations, Fees Must Fall, Izwe Lethu Movement and the Rastafarian community attended the funeral service which was held at Kilombo Village in Makhaya near Khayelitsha.
   Zuma was buried at the Eerster Rivier Cemetery. He lives behind his wife and daughter.

    One thought on “Lingcwatyiwe Itshantliziyo laseKapa |Cape Town Community Activist Laid To Rest

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: