Advertisements

Month: Jul 2017

Memorial service held for Philela Gilwa | Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo ka Philela 

  EKapa- Inkonzo yesikhumbuzo ka Philela Gilwa ibibanjwe ngoMgqibelo eKilombo Village, eKhayelitsha. UGilwa waswelekeka eSibhedlele saseKhayelitsha ngoMqgibelo umhla we 15 EyeKhala emva kokuhlatywa emqolo, kufuphi nesiza somhlaba esibangwa ngabanxusi baseZwe Lethu. Umfana […]

Advertisements
Scroll back up