Day: August 1, 2017

BREAKING NEWS: CPUT commits to insourcing | I-CPUT izimisele ukuqasha oonogada nabacoci

Sakhikhaya Dlala Scroll down for English Cape Town – Idyunivesithi I-CPUT ikhuphe ingxelo ngoMvulo ebonakalisa ukuzimisela kwaledyunivesithi ekuqesheni oonogada kunye nabacoci ababesaya kuqeshwa ziinkampani zabucala. Abasebenzi baseCPUT batyikitye izivumelwano zokuqala namhlanje emva kweengxoxo ezithathe iveki yonke ephelileyo. Oku kuza emva kokuba abafundi kunye nabasebenzi bakhokhelela ekuvalweni kwaledyunivesithi okwethutyana kwiveki ephelileyo. Eyona miba ibitshis’ ibunzi iquka: […]

Back To Top