Day: August 3, 2017

POEM: My Hair | Meriri ya ka (Sepedi)

NOZIPHO MADLALA  TRANSLATED BY: HUNADI SEABELA & TŠHEGOFATSHO MABUTLA Scroll down for English version  Menwananyana ya boleta  E ngwathega fela  Ge e tsenatsena  Sehlopeng sa go buša sa maZulu. E kgobokane, E otsetše Hlogong ya ka. Afrika e kopana ka   Mphiri o tee Hlogong ya ka. Meriri ya ka. Lentšu la kganetšo, La go roba […]

Back To Top