Advertisements

Day: Aug 5, 2017

UCT completes inquiry against two SRC members | Kwalo ya dipelaelo tšatlhorišo le go kata, kgahlanong le baithuti ba ba bedi Yunibesithing ya Motse Kapa. 

Staff Reporter  Translated by: Tšhegofatsho Mabutla Scroll down for English Bekeng ye e fetilego, Yunibesithi ya Motse Kapa e humane baetapele bja lekgotla la baithuti (SRC) ba hloka molato. Sephetho se se […]

Advertisements
Scroll back up