Day: August 5, 2017

UCT completes inquiry against two SRC members | Kwalo ya dipelaelo tšatlhorišo le go kata, kgahlanong le baithuti ba ba bedi Yunibesithing ya Motse Kapa. 

Staff Reporter  Translated by: Tšhegofatsho Mabutla Scroll down for English Bekeng ye e fetilego, Yunibesithi ya Motse Kapa e humane baetapele bja lekgotla la baithuti (SRC) ba hloka molato. Sephetho se se tlile ka morago ga dinyakišišo tša tlhorišo le go katwa ga morutwana mo khempasing.   Mmoledi wa Yunibesithi, Elijah Molohola, o re ba […]

Back To Top