Day: August 9, 2017

POEM: Qhawekazi #WomensDay

By: Nozipho Madlala  Yek’ umdal’ ek’bumbel’ indoda Eth’ uqedile ngendalo But without your beauty Wabona k’shoda Ithi ngik’hlebel’ is’mang’ oyisona Wen’ owanyakazis’ amazul’ Emandul’ Owaqhakazis’ umhlaba Kuhle kwelanga seliyoshona Qhawekazi Your lips breed waterfalls Izimpophoma zolwazi Namazwi akhayo You’re life A breath of fresh air Uyayidlal indim’ oyibekelwe Sekukub’ emzini Wen’ olal’ uvuk’ empini As […]

Back To Top