BREAKING NEWS: UWC SRC President released on bail | Uyifumene ibheyile uBleki

Sakhikhaya Dlala
Scroll down for English
Ekapa – Intloko yeBhunga laBafundi e-UWC u-Asanda Bleki ukhululwe ngebheyile ngoLwesine.
UBleki uchithe iiveki ezintathu ngaphaya kwezisele emva kokubanjwa erhanelwa ngokubetha unogada xeshana kuphazanyiswa iimviwo kwinyanga yeSilimela.
UBleki unikwe ibheyile ye R3000.
Usuku lwesithathu lwesicelo sebheyile luye labanjelwa ekhusini kuvumeleke amagosa eNkundla kuphela enkundleni.
Imiqathango yebheyile iquka ukuba angulubeki unyawo kwikhampasi I-UWC ngaphandle kwemvume yenqununu.
Kulindeleke avele kwakhona kwiNkundla kaMantyi eBellville ngomhla we 14 EyoMsintsi 2017.
English Translation 
Cape Town – UWC SRC President Asanda Bleki has been released on bail on Thursday.
His release comes after spending three weeks in jail for allegedly assaulting a security guard during an attempted disruption of a June examination sitting.
The third day of the bail application was held in-camera and only court officials were allowed.
Bleki was released on R3000 bail.
His bail conditions include that he does not set foot in UWC without the permission of the University Management.
His next court appearance is on 14 September 2017.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: