News

BREAKING NEWS: UWC SRC President released on bail | Uyifumene ibheyile uBleki

Sakhikhaya Dlala

Scroll down for English

Ekapa – Intloko yeBhunga laBafundi e-UWC u-Asanda Bleki ukhululwe ngebheyile ngoLwesine.

UBleki uchithe iiveki ezintathu ngaphaya kwezisele emva kokubanjwa erhanelwa ngokubetha unogada xeshana kuphazanyiswa iimviwo kwinyanga yeSilimela.

UBleki unikwe ibheyile ye R3000.

Usuku lwesithathu lwesicelo sebheyile luye labanjelwa ekhusini kuvumeleke amagosa eNkundla kuphela enkundleni.

Imiqathango yebheyile iquka ukuba angulubeki unyawo kwikhampasi I-UWC ngaphandle kwemvume yenqununu.
Kulindeleke avele kwakhona kwiNkundla kaMantyi eBellville ngomhla we 14 EyoMsintsi 2017.

English Translation 

Cape Town – UWC SRC President Asanda Bleki has been released on bail on Thursday.

His release comes after spending three weeks in jail for allegedly assaulting a security guard during an attempted disruption of a June examination sitting.
The third day of the bail application was held in-camera and only court officials were allowed.

Bleki was released on R3000 bail.

His bail conditions include that he does not set foot in UWC without the permission of the University Management.

His next court appearance is on 14 September 2017.

Advertisements

Categories: News

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s