Advertisements

Day: Aug 24, 2017

UWC evicts students | Ixosha abafundi i-UWC (isiZulu) #UWCResInjustice

Bandile Ntshingila  Scroll down for English Abafundi abahlala eCollin Williams eNyuvesi yaseNtshonalanga Koloni (UWC) baxoshiwe. Ngemuva kweviki elilodwa ukuya kwi-sondo lesibili lonyaka, abafundi abayisishiyagalombili baye bashiywe emakhazeni ngabaphathi beyunivesithi. Abafundi kuthiwa babehlala […]

Advertisements

INKONDLO: Izimvu-Mbumbulu (isiZulu)

Nozipho Madlala Naz’ izimvu-mbumbulu Zigcwel’ izinkundla Zinonile, Zigon’ izikhundla Zembethe, zondlekile Zifumbeth’ amathemb’ Abalahlekile Zibhongis’ okwezingonyama Bayabuza, wake wabonaph’ Izimpumputhe ziholana? Kodwa bheka, Naz’ izimvu-mbumbulu Zizungezwe ubumnyama Zilingis’ izimungulu Zigodl’ izimfihlo zezulu […]

Scroll back up