Day: August 24, 2017

UWC evicts students | Ixosha abafundi i-UWC (isiZulu) #UWCResInjustice

Bandile Ntshingila  Scroll down for English Abafundi abahlala eCollin Williams eNyuvesi yaseNtshonalanga Koloni (UWC) baxoshiwe. Ngemuva kweviki elilodwa ukuya kwi-sondo lesibili lonyaka, abafundi abayisishiyagalombili baye bashiywe emakhazeni ngabaphathi beyunivesithi. Abafundi kuthiwa babehlala okungekho emthethweni emakamelweni angahlali bantu kusukela ekuqaleni kuka-Ephreli.   Kusukela ngaleso sikhathi baye baya ku-Facebook ukuveza intukuthelo yabo futhi baqaphele inkinga ngaphansi kwe-hashtag […]

INKONDLO: Izimvu-Mbumbulu (isiZulu)

Nozipho Madlala Naz’ izimvu-mbumbulu Zigcwel’ izinkundla Zinonile, Zigon’ izikhundla Zembethe, zondlekile Zifumbeth’ amathemb’ Abalahlekile Zibhongis’ okwezingonyama Bayabuza, wake wabonaph’ Izimpumputhe ziholana? Kodwa bheka, Naz’ izimvu-mbumbulu Zizungezwe ubumnyama Zilingis’ izimungulu Zigodl’ izimfihlo zezulu Zith’ uyosembulela nath’ uNkulunkulu Zinjalo ke, izimvu-mbumbulu   Kodwa uph’ umelusi wazo Of’evuka nazo? Iph’ incwad’ eth’ Uyez’ uMsindisi? Ngoba bheka, Amadlel’ al’hlaza […]

Back To Top