UWC evicts students | Ixosha abafundi i-UWC (isiZulu) #UWCResInjustice

Bandile Ntshingila 
Scroll down for English
Abafundi abahlala eCollin Williams eNyuvesi yaseNtshonalanga Koloni (UWC) baxoshiwe.
Ngemuva kweviki elilodwa ukuya kwi-sondo lesibili lonyaka, abafundi abayisishiyagalombili baye bashiywe emakhazeni ngabaphathi beyunivesithi. Abafundi kuthiwa babehlala okungekho emthethweni emakamelweni angahlali bantu kusukela ekuqaleni kuka-Ephreli.
 
Kusukela ngaleso sikhathi baye baya ku-Facebook ukuveza intukuthelo yabo futhi baqaphele inkinga ngaphansi kwe-hashtag #UWCResInjustice. Omunye umfundi onjalo nguThando Mlaba, othi ebese klasini ngesikhathi konke lokhu kwenzeka. Lapho efika, wathola izinto zakhe nezabanye ngaphandle emasakeni epulasitiki. Akukho lutho olwenziwe nguMkhandlu Omele Abafundi (SRC) noma iKomidi Lezindlu Eziphakathi (CHC) kuze kube manje.
 
Abanye balaba bafundi bavela ngaphandle kwesifundazwe futhi abanawo umndeni endaweni eseduze.Ukuphila kuqhubeka njengokwejwayelekile kubantu abaphethe ngenkathi laba bafundi kulindeleke ukuba bafunde baye ekilasini nsuku zonke kodwa bengenazo indawo zokulala. Ukuntuleka kokuphuthuma ekuphenduleni noma ekuxazululeni izinkinga zabafundi akuyona esikhungweni. Njengoba besazibophe emakhazeni, abafundi basalinde ukuzwa kwabaphathi bezinsizakalo zokuhlala.
 
English Translation: 


UWC students from Collin Williams residence have been evicted by the University authorities.
Barely two weeks into the second semester, a group of students were left in the cold after they were were locked out of their rooms while some were attending their classes. The students are accused of occupying the rooms illegally. This comes
In videos posted on social networks under the hashtag #UWCResInjustice , their luggage can be seen on the floor just outside the residence. This comes during the winter season where temperatures can go as below as 13 degrees at night. The SRC & Central Housing Committee are yet to assist the students.


Some of the evicted students come from outside the province and have no one to turn to. The University is yet to decide on the way forward.


 

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: