Advertisements

Day: Aug 29, 2017

Abafundi baseUCT bathi ‘‪phantsi ngobudlwengu’ | ‘Disrupt rape culture’ protest held at UCT

Staff Writer  Ekapa- Iqela lamanina angamatshintliziyo ebebambe uqhankqalazo lwenzolo oluchasene nomkhwa wodlwengulo kwiDyunivesithi yaseKapa ngoLwesibini. Oluqhankalazo beluququzelelwe yi AIDS Healthcare Foundation (AHF) ibambisene namaqela amatshantlaziyo afana ne UCT Survivors kunye ne UCT […]

Advertisements
Scroll back up