Advertisements

Month: Sep 2017

Liswelekile ixhego ebelithanda isondo namabhinqa aselula #HughHefner

Ixhego ebelingusaziwayo uHugh Hefner nowasungula iphephancwadi iPlayBoy ngonyaka ka-1953 ulishiyile eli eneminyaka engamashumi asithoba ananye (91). Lomphanga ubhengezwe ngoLwesine kwikhasi lonxibelelwano uTwitter ngu-Playboy. UHefner ubedume ngokuthanda ubomi bobunewu-newu, iipati kunye nokwabelana ngesondo […]

Advertisements
Scroll back up