Rocking the Daisies test exemption angers students| Nyaya yemudzidzi akapihwa mvumo yokuenda ku Rocking the Daisies yoshungurudza vazhinji

Sakhikhaya Dlala & Simbarashe Nyatsanza


Scroll down for English

Cape Town –  Chikamu chevadzidzi vepaUCT charatidza kushushikana nekusafara kuzhinji mushure mekubvumwa kwaitwa nebazi redzidzo pachikoro ichi kuti bvunzo yaifanirwa kunyorwa vhiki imwecheteyo neiyo ine mutambo we Rocking the Daisies inyorwe mumazuva anotevera. Mutambo uyu une mukurumbira zvikuru kunyanya-nyanya kuvadzidzi vechirungu vanobva kumhuri dzakabudirira.

Izvi zvakatanga mushure mekuonekwa kwemufananidzo wakatorwa parunharembozha wairatidza kutaurirana kwakavepo pakati pemudzidzi nemudzidzisi mubazi rePhilosophy, Dr Tom Angier vachishandisa imeiri.

Mumufananidzo uyu, uyo unoratidzika kunge yaive mhinduro kumubvunzo wemudzidzi aikumbira nguva, zvinoratidzika kuti mudzidzisi akwanisa kutendera mudzidzi kuti asanyore bvunzo, iyo inofanira kunyorwa muvhiki imwecheteyo seirikuitika mutambo wemimhanzi we Rocking the Daisies, kana mudzidzi wacho akaratidza muchinyorwa kuti akange ‘agadzirira mutambo uyu kubva kare’.

Izvi zvashungurudza vamwewo vadzidzi paIndaneti, avo vanofunga kuti bazi iri (rePhilosophy) riri kuratidza kutsigira mitambo yechirungu isina tsarukano, kupfuura nhau dzinemusoro dzakaita, semuenzaniso, sepanokumbirwa nguva nevadzidzi kuti vanyore rondedzero dzechikoro dzavanenge vatadza kunyora nekuda kwehurwere hwemubereki.

Mutauriri weUCT vaElijah Molohola vati “Bazi rePhilosophy rinopa nguva kana mikana mitsva kuvadzidzi, semuenzaniso vanenge vatadza kuuya kuzvidzidzo, kana vachikwanisa kupa chikonzero chakanyorwa chinoratidza kuti sei vatadza kuuya kune anoonesesa nezvekufamba kwakanaka kwemakosi. Kana vadzidzi vachifungidzira kuti mutemo uyu hausi kushandiswa nemazvo, vane mvumo yekukwidza nhau iyi kuvakuru vebazi kuti inyatsopenengurwa”.

Zita remudzidzi akapihwa mvumo yekusanyora bvunzo harina kunge rajekeswa panguva yekunyorwa kwechinyorwa chino.

English Translation:
Cape Town – Rocking the Daisies test exemption angers students |
A section of the UCT community has expressed outrage after one of the departments granted an exemption for a test that falls on the same week as popular white middle class cultural event, Rocking The Daisies.
A screenshot has emerged on social media showing email communication between a student and a lecturer from the Philosophy department Dr Tom Angier.

In the screenshot, of what looks to be a response from a student’s request for an extension, it is evident that the lecturer is willing to excuse the student from writing a test that falls on the same week as the Rocking the Daisies music festival, provided that the student submits supporting documentary proof of ‘having booked the festival well in advance’.

This has raised the ire of some students on social media who feel that the department favors middle class cultural festivals over real issues such as one example where a student alleges that they were denied an essay extension when their parent was sick.

UCT spokesperson Elijah Molohola said that “All departments in the Faculty of Humanities grant extensions or concessions for example, for not being able to attend classes, to students who supply documentary evidence to the course convener”. Molohola said that “if students believe that this is not being applied equitably within a course, students may escalate this to the Head of Department and the faculty for review”.

The identity of the student granted the exemption had not been verified at the time of publishing.

One thought on “Rocking the Daisies test exemption angers students| Nyaya yemudzidzi akapihwa mvumo yokuenda ku Rocking the Daisies yoshungurudza vazhinji

  1. Lol why does rocking the daisies have to be a “Popular white middle class cultural event”.. why not just call it a music festival? This has nothing to do with race, im shook… Who cares about the extension lets address the real issue of who ever wrote this piece…

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: