Food, Fashion & Entertainment

Liswelekile ixhego ebelithanda isondo namabhinqa aselula #HughHefner

Ixhego ebelingusaziwayo uHugh Hefner nowasungula iphephancwadi iPlayBoy ngonyaka ka-1953 ulishiyile eli eneminyaka engamashumi asithoba ananye (91).

Lomphanga ubhengezwe ngoLwesine kwikhasi lonxibelelwano uTwitter ngu-Playboy. UHefner ubedume ngokuthanda ubomi bobunewu-newu, iipati kunye nokwabelana ngesondo namabhinqa aselula.

https://twitter.com/Playboy/status/913240335358111744/photo/1

“Eyona nto inegalelo elimandla kwimpucuko yehlabathi lisondo, hayi inkolo”, lawo ngamazwi wexhego ebeliphila ubomi besondo imihla nezolo lade layokusweleka.

Ushiya ngasemva abantwana abane.

English summary:

Playboy founder Hugh Hefner has died at the age of 91. His death was reported by the Playboy Twitter account on Thursday morning.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.