Advertisements

Month: Sep 2017

Workers resolve on #UCTShutDown| Badikiwe kukungcikivwa abasebenzi e-UCT

Loyola Nyathi | UCT Correspondent See English version below Ekapa – Abasebenzi beDyunivesithi yaseKapa bagqibe ekuvaleni eliziko ngenxa yokuxhatshazwa ngabaqeshi. Abasebenzi kunye nabafundi bebebambe intlanganiso kwiKhampasi eseZantsi emva kwemini Ngomvulo. Funda ngezantsi […]

Advertisements
Scroll back up