Abanazo iitegi zamagama oonogada e-UCT | Unidentifiable private security seen at UCT #PrivateSecurityMustFall

Ekapa- Kufunyaniswe ukuba oonogada benkampani yabucala abanazo iitegi zamagama.

Oku kuvele emva kokuba iifoto zabanogada zinwenwe kumakhasi wonxibelelwano. Ingxaki ngonoogada abangenazo iitegi zegama yeyokuba ukuba kuye kwabakho ingxaki abanokufumaneka lula ukuze baphendule.
I-UCT yaqasha iinkampani uTsu Protection Services ngelokunqanda uqhankqalazo lwabafundi olwaqala ngomhla wama-24 EyeDwarha.
Isithethi sase-UCT u-Elijah Moholola uthe abanalwazi loku. Uhambise wathi umgaqo-nkqubo wase-UCT uthi bonke oonogada kumele banxibe iitegi yegama.
UMoholola uthe ukuba kuthe kwakho onoogada abangenazo iitegi mabakuxelelwe i-ofisi yezokhuselo lwekhampasi (CPS).
Kulindeleke ukuba izifundo zibuyele esiqhelweni ngoLwesithathu emva kokuba isigqibo seNkundla ePhakamileyo yaseKapa sivumele i-UCT ukuba imise uqhankqalazo olungekho semthethweni.

English Translation: 
Cape Town – Unidentifiable private security from Tsu Protection Services have been spotted at the University of Cape Town on Tuesday.
This discovery was made after pictures of the unmarked private security circulated on social media. Unmarked private security are less likely to be held accountable in a situation of conflict.


UCT hired Tsu Protection Services to clamp down on the student protests that began on the 24th of October.
UCT spokesperson Elijah Moholola said that the University was not aware of any unidentifiable private security. He said that UCT’s policy states that all private security officers should be identifiable through their name tags.
“In the unlikely event of unidentifiable private security members being seen on campus, we encourage members of the campus community to bring this to the attention of the Campus Protection Services”, said Moholola.
Classes are expected to resume on Wednesday after the Western Cape High Court granted UCT an interim interdict to stop unlawful protests.

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: