UPDATE: Charges dropped against 4 UCT students | Lichithiwe ityala labafundi base-UCT

Ekapa – Lichithiwe ityala labafundi abane beDyunivesithi yaseKapa.
Aba bafundi bekumele ukuba bavele kwiNkundla kaMantyi yaseWynberg ngoMvulo kodwa ityala khange lifike nokufika enkundleni ngenxa yobungqina bolwaphulo-mthetho obungekhoyo.
Aba bafundi bebebanjwe kulempelaveki esisuka kuyo phantsi kwezityholo zokwaphula umthetho ngexa loqhankqalazo lwe #UCTShutDown

English Translation:
Cape Town – Charges against four University of Cape Town (UCT) students  have been dropped.
The students were set to appear at the Wynberg Margistrate’s Court but the matter did not even make it to court due to insufficient evidence.
The students were arrested in the past weekend under suspicion of being involved in unlawful protest during the #UCTShutDown

    source: uct.ac.za

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: