Impepho #DecemberPoetryChallenge

Loyola Nyathi

Umoya wakho wandingena

Wandisinda wandenza msulwa.

Wahlala, inguwo umoya wakho

Wandikrazula, wandakha

ndaxhentsa

Waphuma kum owakho umoya

Wandikhulula

(The Spirit)

 

 

(The Body)

Your breath entered me

Heavy and pure

It manifested, your breath

Tearing me apart and building

I transcended

It came out, your breath

Then it set me free

    source: twitter

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: