EZANGOKU: Ulishiyile eli uRobbie Malinga #RIPRobbieMalinga

ERhawutini – Igqala elingumvelisi womculo eMzantsi Afrika, uRobbie Malinga, ulishiyile eli.
Umvelisi wengoma u-Mthande ulishiye eli ngalemini yokuzalwa kukaYesu, kwinkolo yobuKristu.
U-Malinga ebemane engena ephuma esibhedlele ngenxa yempilo enkene-nkene. Uye wanikezela namhlanje.
Ephawula ngokusweleka kwalomvelisi womculo, uNaakmusiq uthe “iqhawe liwile, yeyona mini ikrakra le kwicandelo lomculo lwethu, hamba kahle Rob”.
Iinkcukacha malunga nenkonzo yesikhumbuzo okanye umngcwabo azikaveli kwelithuba.
Yanga angalala ngoxolo.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: