‘Andizi eMzantsi’, utsho uSolange #AfroPunk

Sakhi Dlala
Imvumi yaseMelika edumileyo uSolange Knowles ubhengeze ukuba akazukwazi ukuphumelela kumsitho womculo wokuphela konyaka eRhawutini.
uKnowles bekulindeleke acule kumnyhadala we-AfroPunk ozakubanjelwa eRhawutini kulempela-veki siya kuyo.
Uthabathele kwikhasi u-Instagram ukugqithisa lomyalezo:

solange
  Umyalezo wemvumi yaseMelika uSolange Knowles

  Le mvumi ithe ayizokwazi ukuphumelela ngenxa yesigulo asibize ngokuba yi ‘Autonomic Disorder’.
  Esi sigulo siza neempawu zokubanesiyezi, udandatheko kunye nokutyhafa kwamalungu omzimba.
   
  Follow Sakhi Dlala on Twitter Mfondiny

  One thought on “‘Andizi eMzantsi’, utsho uSolange #AfroPunk

  Leave a Reply

  Back To Top
  %d bloggers like this: