News, Updates and Press Releases

CPUT won’t accept walk in applications | Azithathwa izicelo zamva e-CPUT #FreeEducation

Sakhi Dlala

Ekapa – ICape Peninsula University of Technology ithe ayizokuzithatha izicelo zamva zabafundi abafuna izithuba zokubhalisa.

Lomyalezo ukhutshwe kwikhasi laledyunivesithi kuFacebook ngoMvulo.

Ledyunivesithi ikhuthaze abafundi ukuba basebenzise inkqubo yeZiko Lemfundo Ephakamileyo iCentral Applications Clearing House, iCACH ngelifutshane.

ICACH yinkqubo esebenzisa iziphumo zabafundi kunye nezifundo abanqwenela ukuzithabatha ze ikhangele izikhewu kwidyunivesithi zalaph’ ekhaya.

Zibhalisele kwiCACH apha.

English:

Cape Town – The Cape Peninsula University of Technology will not be accepting any walk in applications this year.

This message was communicated through the University’s Facebook page ok Monday.

Instead the University encouraged matriculants to use the Department of Higher Education’s Central Applications Clearing House system (CACH).

The Clearing House system matches applicants’ exam results and study preferences with remaining places that need to be filled at SA universities.

Sign up for CACH here .

Advertisements

Categories: News, Updates and Press Releases

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.