CPUT to allow walk-ins | Zizakuvunyelwa izicelo zamva e-CPUT

EKapa- IDyunivesithi yobuGcisa yesinga siQithi saseKapa (CPUT) sikhuphe ingxelo ethi bazakuvumela izicelo zamva zabafundi abafuna indawo yokufunda.
Ledyunivesithi ithe izicelo zamva zizakujongwa emva kokuhlola izicelo ezafakwa ngexesha kunye nezabo bakuludwe lwabalindayo.
Olutshintsho luza emva kokuba ledyunivesithi ikhuphe umyalezo kumakhasi wonxibelwano kwiveki ephelileyo lisithi alizuzamkela izicelo zamva.
Inkqubo yokwamkela izicelo izakuhamba ngoluhlobo.

2 thoughts on “CPUT to allow walk-ins | Zizakuvunyelwa izicelo zamva e-CPUT

  1. I would like to ask if there is a space available for diploma in project management or in diploma in business management I already have a student number I applied in 2017 in June but they said class full.

Leave a Reply

Back To Top
%d bloggers like this: