IINGXELO: Iliwa libhek’ umoya kuZuma | ANC NEC resolves to remove Zuma #ANCNEC

Ekapa- Isigqeba esiphezulu se-ANC sigqibe ekubeni uMongameli Jacob Zuma asuswe esihlalweni, kutsho ingxelo yeTimeslive.
Intlanganiso yesigqeba ebanjelwe kwihotele iRene ePitoli igqibe ekubeni UZuma ehliswe esihlalweni phambi konyulo lonyaka ozayo kodwa oku kuzakufuneka kwenziwe ngendlela efanelekileyo.
Ikamva lakhe lixhomekeke kumagosa azinkokheli wesi sigqeba, i-top six ngelasemzini.
UZuma uzifumana ephantsi koxinzelelelo lokuba azibeke phantsi iintambo emva kokuba i-ANC yonyule iinkokheli ezintsha kwinkomfa yayo kunyaka ophelileyo.
UZuma untyumpa-ntyumpeka kwizityholo zokuvumela uvula zibhuqe nokubanjwa korhulumente ngobhongwana lusapho lwakwaGupta.
Kulindeleke i-ANC ibambe inkomfa yonondaba ekupheleni kwalentlanganiso ngeCawe.

English summary:
SABC is reporting that the ANC NEC, at a meeting held in Irene Pretoria, has resolved to remove Zuma as state president before the 2019 elections, however this process needs to be managed to allow for a peaceful transition.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top