Poetry

INKONDLO: Bafika Bathatha

Bafika bathatha

Ubuntu bethu

Bathatha amagugu ethu

Sizigwadi yini?

-Linda Ndlovu (Impiselo)

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.