News

Asaqhuba amatyala we #FeesMustFall | UCT students to enter plea bargain talks

Scroll down for English

Ekapa – Abafundi base-UCT abajongene nezityholo ezilinxumene nephulo le #FeesMustFall bavele kwiNkundla yeSithili saseWynberg ngoLwesine.

Abafundi base-UCT enkundleni yesithili saseWynberg

Abafundi abathandathu bavele phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg phantsi kwezityholo zokugrogrisa, ukudelela umyalelo wenkundla, udushe lwasezidlangalaleni kunye nokonakalisa impahla.

Ijaji yeNkundla iyalelele igqwetha labafundi kunye negqwetha Legunya Bantu Lezotshutshiso (NPA) ukuba badlane-indlebe malunga namatyala abekwe abatyholwa. Ukuba ezongxongxo ziphumelele abatyholwa bazakungena kwisivumelwano esinganyanzelwanga apho bazakuvuma amatyala athile ze bagwetywe phezu kwalomatyala. Oku kuzakunceda inkundla inciphise ixesha lelityala ukuze ijongane neminye imiba ebalulekileyo.

Abatyholwa bazakuphinda bavele enkundleni nge 13 eyoMdumba 2018.

English summary:

6 UCT students appeared at the Wynberg Regional Court on Thursday on charges related to the #FeesMustFall campaign.

The matter was postponed to 13 February 2018 to allow for negotiations of a possible plea bargain between the NPA and the lawyer of the accused.

Should the plea bargain talks succeed, the accused will have to concede to some of the charges which include damage to public property, public violence, intimidation and contravening a court order. This will also save the court time allowing it to focus on other important cases.

Advertisements

Categories: News

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s