News, Updates and Press Releases

Asaqhuba amatyala we #FeesMustFall | UCT students to enter plea bargain talks

Scroll down for English

Ekapa – Abafundi base-UCT abajongene nezityholo ezilinxumene nephulo le #FeesMustFall bavele kwiNkundla yeSithili saseWynberg ngoLwesine.

Abafundi base-UCT enkundleni yesithili saseWynberg

Amatshantliziyo we #FeesMustFall eqongeni (Sakhi Dlala/VernacNews)

Abafundi abathandathu bavele phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg phantsi kwezityholo zokugrogrisa, ukudelela umyalelo wenkundla, udushe lwasezidlangalaleni kunye nokonakalisa impahla.

Ijaji yeNkundla iyalelele igqwetha labafundi kunye negqwetha Legunya Bantu Lezotshutshiso (NPA) ukuba badlane-indlebe malunga namatyala abekwe abatyholwa. Ukuba ezongxongxo ziphumelele abatyholwa bazakungena kwisivumelwano esinganyanzelwanga apho bazakuvuma amatyala athile ze bagwetywe phezu kwalomatyala. Oku kuzakunceda inkundla inciphise ixesha lelityala ukuze ijongane neminye imiba ebalulekileyo.

Abatyholwa bazakuphinda bavele enkundleni nge 13 eyoMdumba 2018.

English summary:

6 UCT students appeared at the Wynberg Regional Court on Thursday on charges related to the #FeesMustFall campaign.

The matter was postponed to 13 February 2018 to allow for negotiations of a possible plea bargain between the NPA and the lawyer of the accused.

Should the plea bargain talks succeed, the accused will have to concede to some of the charges which include damage to public property, public violence, intimidation and contravening a court order. This will also save the court time allowing it to focus on other important cases.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.