News

Alifikanga ligalelekile Inxeba kwiisinema zeli!

Ekapa – Umboniso bhanya-bhanya ongundaba mlonyeni Inxeba uzakuboniswa okokuqala kwiisinema zeli namhlanje.

Lomboniso bhanya-bhanya osele ezuze iimbasa ezilishumi elinethoba kumazwe ngamazwe, ngowona mboniso weli ugqwesileyo xa uthelekiswa neminye. Inxeba sele lisuka kutyunjelwa ii-Oscars kodwa ngelishwa khange ukwazi ukufikelela kumagqibela kankqoyi wezimbasa.

Kuzakucaca icala namhlanje kwiisinema zeli ukuba lomboniso uzakuvunyelwa aqale nanje ngoba abantu abaninzi bafunge begrogrisa ukuba bona abasokuze bavumele ‘indelelo’ ukudelelwa kwesiko nenckubeko yabo.

Lo mboniso usekwe kwiilali zaseKomani. Umongo welibali ungomfamana ogama lingu Xolani (Nakhane Toure) othandana namanye amadoda, odlala indawo yekhankatha lomkhwetha uKwanda (Niza Jay). Minyaka le uXolani usebenzisa elithuba lokuya entabeni ukuze adibane ekhusini nesingqandamathe sakhe uVija (Bongile Mantsai) okwalikhankatha elinomfazi. Bujika bebemuncu ubudlelwane phakathi koXolani noVija xa kubonakala ukuba omabini lamadoda azincwasele kumkhwetha uKwanda.

Advertisements

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s