Uzakwenza intetho e-UWC uNgcukayithobi | Ngcukayithobi to speak at UWC

EKapa – Igqwethwa leNkundla ePhakamileyo uTembeka Ngcukaitobi uzakwenza intetho kwiDyunivesithi yaseNtshona Koloni emini namhlanje.
UNgcukaitobi umenywe yi-Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (Plaas) e-UWC.
Lentetho izakugxila kwimiba ephathelene nesigqibo senkomfa ye-ANC sokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwentlawulo, umsebenzi wakhe njengegqwetha kunye nangokuba yijaji elibambela kwiNkundla yoBango-Mihlaba.
Eligqwetha nelikwangumbhali lizakwenza lentetho ngoLwesine e-UWC Library Auditorium ngentsimbi yokuqala.


English summary:
Advocate Tembeka Ngcukaitobi will be speaking at UWC today discussing the ANC’s recent conference resolution of land expropriation without compensation.
Time: 13h00
Venue: UWC Library Auditoriu

    source: groundup

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: