News, Updates and Press Releases

Uzakwenza intetho e-UWC uNgcukayithobi | Ngcukayithobi to speak at UWC

EKapa – Igqwethwa leNkundla ePhakamileyo uTembeka Ngcukaitobi uzakwenza intetho kwiDyunivesithi yaseNtshona Koloni emini namhlanje.

UNgcukaitobi umenywe yi-Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (Plaas) e-UWC.

Lentetho izakugxila kwimiba ephathelene nesigqibo senkomfa ye-ANC sokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwentlawulo, umsebenzi wakhe njengegqwetha kunye nangokuba yijaji elibambela kwiNkundla yoBango-Mihlaba.

Eligqwetha nelikwangumbhali lizakwenza lentetho ngoLwesine e-UWC Library Auditorium ngentsimbi yokuqala.

English summary:

Advocate Tembeka Ngcukaitobi will be speaking at UWC today discussing the ANC’s recent conference resolution of land expropriation without compensation.

Time: 13h00

Venue: UWC Library Auditorium

Image credit: Wits Vuvuzela

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.