Uncategorized

‘Senifuna ndehle nje, ndenzeni?’- Zuma

Umongameli Jacob Zuma uthe akaliva kakuhle inyathelo lesigqeba se-ANC sokuba ehle esihlwalweni.

Umongameli Zuma ubenodliwano-ndlebe nejelo le-SABC emini namhlanje. UZuma ume ngelithi iinkokheli ze-ANC ebebambe nazo iincoko malunga nokwehla kwakhe azimxelelanga izizathu ezibambekayo zokuba ehle esihlalweni.

UZuma uthe iinkokheli ze-ANC azivumanga iingcebiso zakhe zokuba basebenzisane kunye noRamaphosa ukuze babonakalise ubumbano.

UZuma uzikhabile izityholo zokuba uyasidelela isikhokhelo se-ANC, uthe indlela angayithanda yindlela esisicelo sokuba ehle sibekwe ngayo.

“Ndizakunika ingxelo ngokusesikweni malunga noku”, uphawule watsho uZuma.

Umfanekiso: Business Tech

Advertisements

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.