Uncategorized

‘Senifuna ndehle nje, ndenzeni?’- Zuma

Umongameli Jacob Zuma uthe akaliva kakuhle inyathelo lesigqeba se-ANC sokuba ehle esihlwalweni.

Umongameli Zuma ubenodliwano-ndlebe nejelo le-SABC emini namhlanje. UZuma ume ngelithi iinkokheli ze-ANC ebebambe nazo iincoko malunga nokwehla kwakhe azimxelelanga izizathu ezibambekayo zokuba ehle esihlalweni.

UZuma uthe iinkokheli ze-ANC azivumanga iingcebiso zakhe zokuba basebenzisane kunye noRamaphosa ukuze babonakalise ubumbano.

UZuma uzikhabile izityholo zokuba uyasidelela isikhokhelo se-ANC, uthe indlela angayithanda yindlela esisicelo sokuba ehle sibekwe ngayo.

“Ndizakunika ingxelo ngokusesikweni malunga noku”, uphawule watsho uZuma.

Umfanekiso: Business Tech

Advertisements

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s