Amacala e-#FeesMustFall abafundi abangu-23 baseNyuvesi yeNtshonalanga Koloni (UWC) achithiwe!

Bandile Ntshingila
eKapa – I-National Prosecuting Authority inqume amacala angu-23 abafunda e-UWC ababoshiwe ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso we-Fees Must Fall ngo 2016.
Laba bafundi baboshwa ngomhlaka 18 Okthoba 2016 ngesikhathi sika #FeesMustFall. Umlingani wase-UWC u-Shirley Brooks uchaze ukuthi laba abafundi baboshwa ngesikhathi besalungiselela ukubhala izinhlolwa zokugcina, ngalobobusuku amaphoyisa esiyaluyalu afika endaweni yabo yokufunda kwaze kwabasebusuku behlukumeza abafundi. Izinhlamvu zenjoloba kanye nesisi esikhalisa inyembezi zasetshenziswa ukukhipha abafundi emakamelweni abo batheleka ezandleni zamaphoyisa ababopha noma nangubani. Yayingekho imizano yokuthola ukuthi ngubani owayeteleka noma enza ongungekho semthethweni. Izolo i-NPA icithe amacala obudlova emphakathini yalabafundi ababekhishwe ngebheyili ka-R3000 ngamunye. Ekhuluma ngesinqumo se-NPA, uMphikeleli Vilakati uthe unomuzwa wokuthi abameli baka hulumeni bebazi kusukela ekuqaleni ukuthi lalingekho icala. Uyewathi inhloso yabo ukuthi babefuna ukwethusa abanye abafundi khona bezoyeka ukuteleka. Nje ngoba u-Jacob Zuma wamemezela ifundo yamahala jufanele beyeke ukugudla iguma becithe onke amacala abhekene nathi”.
Imizamo yokuthola amazwana avela kwi-NPA ayiphumelelanga ngesikhathi sokushicilela.

    Source:ewn.co.za

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: