News

Ityala aliboli mfo ka Zuma, ayitshone emaplangeni – NPA

Igunya Bantu Lezotshutshiso (NPA) ligqibe ngokuba owayesakuba nguMongameli uJacob Zuma makayoziphendulela kwiinkundla zamatyala malunga nezityholo abekwa zona zobuqhetseba norhwaphilizo.

Oku kubhengezwe yintloko ye-NPA uShaun Abrahams ngoLwesihlanu.

U-Abrahams uthe emva kokumamela isicelo zikaZuma sokuba angabekwa tyala ugqibe ekubeni ziinkundla zamatyala kuphela ezinokuthatha isigqibo malunga nekamva likaZuma. U-Abrahams uthe kwisicelo sakhe uZuma ubalule ukuba uphando lwezityholo abekwa zona lube nomkhethe ngenxa yendlela elaphathwa ngayo ngabasaya kuba ziinkokheli zotshutshiso kwi-NPA.

“Emva kokumamela isigqibo sabatshutshisi abaphezulu kwi-NPA kulomba, ndikwelokuba uZuma uzakufunyaniswa enetyala ziinkundla zamatyala”, ubhengeze watsho i-Abrahams.

Akukacaci ke ukuba uZuma uzakuvela nini enkundleni yamatyala.

UZuma ujongene nezityholo ezilishumi elinesithandathu eziquka urhwaphilizo nobuqhetseba.

Advertisements

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s