Ityala aliboli mfo ka Zuma, ayitshone emaplangeni – NPA

Igunya Bantu Lezotshutshiso (NPA) ligqibe ngokuba owayesakuba nguMongameli uJacob Zuma makayoziphendulela kwiinkundla zamatyala malunga nezityholo abekwa zona zobuqhetseba norhwaphilizo.
Oku kubhengezwe yintloko ye-NPA uShaun Abrahams ngoLwesihlanu.
U-Abrahams uthe emva kokumamela isicelo zikaZuma sokuba angabekwa tyala ugqibe ekubeni ziinkundla zamatyala kuphela ezinokuthatha isigqibo malunga nekamva likaZuma. U-Abrahams uthe kwisicelo sakhe uZuma ubalule ukuba uphando lwezityholo abekwa zona lube nomkhethe ngenxa yendlela elaphathwa ngayo ngabasaya kuba ziinkokheli zotshutshiso kwi-NPA.
“Emva kokumamela isigqibo sabatshutshisi abaphezulu kwi-NPA kulomba, ndikwelokuba uZuma uzakufunyaniswa enetyala ziinkundla zamatyala”, ubhengeze watsho i-Abrahams.
Akukacaci ke ukuba uZuma uzakuvela nini enkundleni yamatyala.
UZuma ujongene nezityholo ezilishumi elinesithandathu eziquka urhwaphilizo nobuqhetseba.

    source: IOL

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: