I-UCT iqoke owesifazane ontsundu njengo-VC


eKapa – iYunivesithi yaseKapa (UCT) isiqinisekisile ukuthi uProfesa Mamokgethi Phakeng uzothatha isikhundla sikaDkt. Max Price makuphela isikhathi sakhe ngoJuni.
Ukuqokwa kuka Dkt. Phakeng kwaqinisekiswa nguSihlalo womkhandlo uSipho Pityana.
Esitatimendeni sakhe uPityana uthe umkhandlo wase-UCT uqiniseke ukuthi kuProfesa Pakeng sithole umqeqeshi ofanelekayo futhi owaziyo ozohlinzeka ngobuholi bezemfundo, amasu, izinguquko nokuphatha okulungileyo kanye nombono wesikhungo. Sithembe ukuthi uzohola ephinde ephathe lesikhungo ekuphishekeleni uhleli lwaso lwe 2016 – 2020, okuyinto ayehileleke ekuthuthukiseni.
U-Phakeng okwamanje okhekela isekela likaKhansela wezoku Cwaninga nokuphathwa kwezwe ngezizwe uzokuthatha isikhundla sika Dkt. Max Price oye waba ngu Vice Chancellor kusukela ngo 2008, ngomhlaka 1 Julayi 2018.
Ekhuluma ngokuqokwa kwakhe uPhakeng uthe “Ngiyahlonishwa ukuthi nginikezwe ithuba lokuhola esinye sezikhungo ezinhle kakhulu kuleli zwekazi. Ngincomeke ikakhulukazi ukusekelwa okudlulele engikutholile emphakathini weNyuvesi.
I-Vice Chancellor engenayo isebenze ngaphambilini njenge phini likaVice Chancellor wezoku cwaninga nemikhuba eqanjwa kabusha eNyuvesi yaseNingizimu Afrika iminyaka emihlanu kuze kufike ukuqokwa kwakhe e-UCT ngo-2016.
UDkt. Price uhalalisele u-Vice Chancellor ongenayo. Uphinde wathi indima yokuba yiVice Chancellor yase-UCT yinto enzima kakhulu kodwa akangabazi ukuthi uProfesa Phakeng unezimfanelo ezizozimisela kahle uma ethatha lenselele enkulu.
U-Phakeng uzoba ngowesibili wesifazane omnyama kwiskhundla sokuba yiVice Chancellor yaseUCT ngemuva kuka Dkt. Mamphele Ramphele.

    Source:thesouthafrican.com

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: