i-UCT iphika ukusongela kwabasebenzi ngenxa yomgubho yokuphothula kweziqu zemfundo | UCT denies threatening workers over grad celebrations

eKapa – INyuvesi yaseKapa iphike izinsolo zokuba abasebenzi abaphelezela abaholi babafundi ngesikhathi sokuphothula kweziqu zemfundo bazobhekana nezinyathelo zokujeziswa.

 
NgoLwesihlanu, abasebenzi bokuhlanza i-UCT bahambisane nabaholi babafundi kwihholo lokuqeda iziqu njengoba abanye babo bebezothola idijithali zabo ekseni.


NgoMsombuluko, inothi lezwi lika-Whatsapp elithunyelwe omunye wabasebenzi abathintekayo kumholi wabafundi, liveza ukukhungatheka ngokusongelwa kwezinyathelo zokugwema ngokubandakanya kwimgubho kanye ‘nokuphazamisa’ iziqu.


I-UCT ikwenqabe ukuthi kungenzeka ukuthi isenzo sokuqondiswa kwezigwegwe zabasebenzi, kodwa igcizelele ukuthi “abasebenzi abavunyelwe ukushiya imisebenzi yabo ngesikhathi sokusebenza ngaphandle kokugunyazwa kwabaphathi babo”.


English Translation:
Cape Town – The University of Cape Town (UCT) has denied allegations that staff who accompanied student leaders graduates into the graduation will face disciplinary action.


On Friday, UCT cleaning staff accompanied student leaders into the graduation hall as some of them were set be capped in the morning ceremony.


On Monday, a  Whatsapp voice note sent by one of the affected workers to a student leader, surfaced expressing frustration about threats of possible disciplinary action for taking part in the celebrations and ‘disrupting’ graduation.


UCT has however denied the possibility of disciplinary action against the workers, but emphasized that “staff members are not permitted to leave their posts during working hours without authorization from their line managers”.

    source: amandla mobi

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: