News

‘Uzibulele uNjingalwazi Mayosi’- Usapho

Umbhali Wethu

UNjingalwazi Bongani Mayosi (Ifoto: UCT Health Sciences)

EKapa – Ingxelo ekhutshwe lusapho lukaNjingalwazi Bongani Mayosi ngomgqibelo luthi lengangalala yogqirha ithabathe ubomi bayo ngoLwesihlanu.

Incwadana ekhutshwe lusapho ithe lo ka Mayosi uthabathe ubomi bakhe ngentseni yangoLwesiHlanu emva kokulwa noxinzelelo lweengqondo kuleminyaka idlulileyo.

Ukuwa kwakhe kubhengezwe yinqununu yeDyunivesithi yaseKapa, uMamokgethi Phakeng, ngokuhlwa kwangoLwesihlanu.

UMayosi ebexelanga e-UCT njengeNtloko yeSebe LezeMpilo. UMayosi wafunda wayityekeza njengengcali enyanga intliziyo. Funda ngobomi bakhe apha.

Usapho lubhengeze ukuba kuzakubanjwa umthandazo rhoqo ngokuhlwa ukususela ngo 18:30 ukuya kutsho ngo 19:30. UNjingalwazi uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla we-4 EyeThupha.

Advertisements

Categories: News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s