‘Uzibulele uNjingalwazi Mayosi’- Usapho

Umbhali Wethu

EKapa – Ingxelo ekhutshwe lusapho lukaNjingalwazi Bongani Mayosi ngomgqibelo luthi lengangalala yogqirha ithabathe ubomi bayo ngoLwesihlanu.
Incwadana ekhutshwe lusapho ithe lo ka Mayosi uthabathe ubomi bakhe ngentseni yangoLwesiHlanu emva kokulwa noxinzelelo lweengqondo kuleminyaka idlulileyo.
Ukuwa kwakhe kubhengezwe yinqununu yeDyunivesithi yaseKapa, uMamokgethi Phakeng, ngokuhlwa kwangoLwesihlanu.
UMayosi ebexelanga e-UCT njengeNtloko yeSebe LezeMpilo. UMayosi wafunda wayityekeza njengengcali enyanga intliziyo. Funda ngobomi bakhe apha.
Usapho lubhengeze ukuba kuzakubanjwa umthandazo rhoqo ngokuhlwa ukususela ngo 18:30 ukuya kutsho ngo 19:30. UNjingalwazi uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla we-4 EyeThupha.

    source: the citizen

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: