News

Udushe lwe #FeesMustFall lubangele umonakalo ongaphaya kwamakhulu asixhenxe wezigidi

Umbhali Wethu

EKapa – Udushe lwephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall lubangele iindleko ezingaphaya kwamakhulu asixhenxe wezigidi.

Oku kuvele kwimpendulo yasePalamente kaMphathiswa weMfundo ePhakamileyo uNaledi Pandor kumbuzo obubuzwe liqela eliphikisayo iDemocratic Alliance (DA).

UPandor uthe mninzi umonakalo odalwe loluqhankqalazo watsho elinganisa iindleko zomonakalo ze-R786m nesibonelelo seedyunivesithi esikhutshwa ngurhulumente.

Umonakalo kwiidyunivesithi ngonyaka wokuqala (2015/2016) woluqhankqalazo ume kwizigidi ezibalelwa ku-R492.4, kunyaka wesibini umonakalo ufikelela kwizigidi ezi-R237.7m kunye ne R56.5 yezigidi kunyaka wokugqibela.

Eyona dyunivesithi yonakalelwa kakhulu yiDyunivesithi yoMntla Ntshona nalapho umonakalo ubalelwa kwizigidi ezi-R198 emva kokutshiswa kwaledyunivesithi ngexa kuqhankqalazwa.

Advertisements

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s