News

Simiselwe EyoMsintsi isigwebo kwityala labafundi baseCPUT #FeesMustFall

Umbhali Wethu

EKapa – Isigwebo kwityala lamatshantliziyo e #FeesMustFall ase-CPUT simiselwe umhla we 12 EyoMsintsi 2018.

Abafundi base-CPUT besingise esikolweni emva kokumiswa kwesigwebo

Iinkokheli zabafundi ezintathu zijongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla nokuphemba udushe ngexesha lephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall.

Esi sithathu besivele kwiNkundla kaMantyi eBellville ngentseni yangoLwesine.

English summary:

The judgment in the case against 3 CPUT students charged with contravening a court order and inciting violence has been postponed to 12 September. The three accused appeared before the Bellville Magistrate’s Court on Thursday.

Advertisements

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s