Simiselwe EyoMsintsi isigwebo kwityala labafundi baseCPUT #FeesMustFall

thumbnail

 
EKapa – Isigwebo kwityala lamatshantliziyo e #FeesMustFall ase-CPUT simiselwe umhla we 12 EyoMsintsi 2018.

Abafundi base-CPUT besingise esikolweni emva kokumiswa kwesigwebo (Sakhi Dlala/Vernac News)

Iinkokheli zabafundi ezintathu zijongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla nokuphemba udushe ngexesha lephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall.
Esi sithathu besivele kwiNkundla kaMantyi eBellville ngentseni yangoLwesine.
English summary:
The judgment in the case against 3 CPUT students charged with contravening a court order and inciting violence has been postponed to 12 September. The three accused appeared before the Bellville Magistrate’s Court on Thursday.

WATCH: The judgment in the case against 3 CPUT students charged with contravening a court order and inciting violence has been postponed to 12 September. The three accused appeared before the Bellville Margistrate’s Court on Thursday.

Posted by Vernac on Thursday, August 30, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top