Ayikakabikhona inqubekela phambili kuphenyo ngokushona kukaNjingalwazi Mayosi

By: Bandile Ntshingila
EKapa – Isikhungo seMfundo ephakeme sase-Kapa (UCT) sithi ayikakabikhona inqubekela phambili kuze kube yimanje ekucubungululweni isiphakamiso sokusungulwa kweKhomishana ezophenya kabanzi ngokudlula emhlabeni kuka Njingalwazi, ebewuchwepheshe ophethene nenhliziyo obephinde abeyinhloko yegatsha lezeMpilo kuso lesisikhungo uBongani Mayosi.
Ekuqaleni kwenyanga kaNcwaba kulonyaka, uSihlalo wesigungu somkhandlu esiphezulu esengamele i-UCT, uMnu Sipho Pityana ephendula ku-Concerned Academics, Black Academic Caucus kanye nasezicelweni zemindeni yakwaMayosi noKhumalo ngembangela yokushona kukaMayosi, wathi ikomidi elivuswe ilunga lesigungu soMkhandlu, uMmeli Norman Arendse selakhiwe ukuze licubungule izicelo nanokuthi selizoqala ukwenza umsebenzi eliwunikiweyo. “UMkhandlu uyazi ngokubaluleka kwaloludaba, nesidingo sokuqhubeka ngokuziphendululela ngenhlonipho, ngokubheka eziphathelene nobumfihlo” kwenaba uPityana.
Ebuzwa mayelana nokuthuthukwiswa, onguMkhulumeli we-UCT uMnu. Elija Moholola uthe akuzange kube khona ukuthuthukiswa mayelana nempendulo esikhungweni ngesicelo sokuphenya.
Ngesonto eledlule, abangani bakaMayosi ababekade befunda naye esikhungweni semfundo ephakamileyo saKwaZulu-Natal (UKZN) babhale incwadi evulekileyo eya esikhungwini benanezela izwi labo ekufakeni ucwaningo.


English summary:
The University of Cape Town has said that there are no developments as yet on the consideration of the request by to institute a commission of inquiry into the suicide death of top cardiologist and Dean of Health Sciences Professor Bongani Mayosi.

    source: the citizen

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: