News, Updates and Press Releases

Izakuvela enkundleni inkokheli ye #FeesMustFall

EKapa – USapho Mahilihili uzakuvela kwiNkundla kaMantyi yaseBellville ngoLwesithathu apho azakufaka isicelo sebheyile emva kokuvalelwa phantse iiveki ezimbini kwintolongo yaseGoodwood.

UMahilihili ujongene nezityholo zokungena ngaphandle kwemvume nokonakalisa impahla xeshana ekwiphulo le #FeesMustFall

IGunyabantu Lezotshutshiso (NPA) lime ngelithi umtyholwa wanikwa ithuba lokuba ityala lakhe lirhoxiswe ngokuba liguqulelwe kwisohlwayo esingephi esinokubandakanya umsebenzi wasekuhlaleni nto nje zange afike enkundleni ngemini yokuxoxwa kwelotyala.

Lenkokheli yabafundi ibivele enkundleni nge 17 EyoMsintsi 2018 emva kokubanjwa kwiKhampasi i-Athlone kwimpela-veki elandelayo. Isicelo sebheyile samiselwa umhla we 26 EyoMsintsi 2018 ukunika ixesha abaphandi ukuba baqinisekise indawo yokuhlala yomtyholwa.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.