News

Izakuvela enkundleni inkokheli ye #FeesMustFall

Umbhali Wethu

EKapa – USapho Mahilihili uzakuvela kwiNkundla kaMantyi yaseBellville ngoLwesithathu apho azakufaka isicelo sebheyile emva kokuvalelwa phantse iiveki ezimbini kwintolongo yaseGoodwood.

UMahilihili ujongene nezityholo zokungena ngaphandle kwemvume nokonakalisa impahla xeshana ekwiphulo le #FeesMustFall

IGunyabantu Lezotshutshiso (NPA) lime ngelithi umtyholwa wanikwa ithuba lokuba ityala lakhe lirhoxiswe ngokuba liguqulelwe kwisohlwayo esingephi esinokubandakanya umsebenzi wasekuhlaleni nto nje zange afike enkundleni ngemini yokuxoxwa kwelotyala.

Lenkokheli yabafundi ibivele enkundleni nge 17 EyoMsintsi 2018 emva kokubanjwa kwiKhampasi i-Athlone kwimpela-veki elandelayo. Isicelo sebheyile samiselwa umhla we 26 EyoMsintsi 2018 ukunika ixesha abaphandi ukuba baqinisekise indawo yokuhlala yomtyholwa.

Advertisements

Categories: News

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s