Advertisements

Day: Nov 9, 2018

Dzangano ḽa SACP li ri Khosi Khulu vho kha vha dzhielwe maga a ndaṱiso nga mulayo wa shango

Phethani Madzivhandila Dzangano la SACP ḽo ṅwala tshitatamenennde ḽitshi khou thudzela kule khumbelo ya pfarelo ya khosi pfareli Vho –Toni Mphephu Ramabulana. Vha dzangano la makomunisi vha ri izwi ndi ndingedzo nga […]

Advertisements
Scroll back up