Advertisements

Day: Nov 19, 2018

Kuhlehliselwe uLwesibini ukuqosheliswa kwetyala labafundi #FeesMustFall

  Ekapa – Ityala le #FeesMustFall lamatshantliziyo alishumi elinambini lizakuqosheliswa ngoLwesibini ngelokunika ithuba elaneleyo unontlalontle wenkundla ukuba avavanye ukuba abatyholwa bakulungele kusini na ukugwetya ngaphandle kwentolongo. Eliqela lihlulwe kabini liquka abatyholwa abalithoba […]

Advertisements
Scroll back up