Advertisements

Day: Jan 21, 2019

Limisiwe kwakhona ityala likaMlandu |Nicro delays Mlandu‘s freedom #FeesMustFall

EKapa – Lizakuqosheliswa kwinyanga ezayo ityala likaMasixole Mlandu lokuqhwaya udushe esidlangalaleni. Elityala lisukela kunyaka u-2016 ngexesha lephulo yemfundo yasimahla i–#FeesMustFall Elitshantliziyo belivele phambi kweNkundla yeSithili saseWynberg ngoMvulo. Inkundla bekulindeleke ifumane inkcazelo esuka […]

Advertisements
Scroll back up