Month: February 2019

INKONDLO: Noma Sengikhihla Ezimathonsi

 Hamilton Mnguni Bengazi indlela ibuzwa kwabaphambili. Bengazi kuyisitho sangasese umphambili. Izinto sezigaya ngomunye umhlathi kulawo mahlathi. Izinto engakhula ngizibona sengizizwa ngaphakathi. Noma sengikhala ezimathonsi!   Ezami izinyembezi seziphenduke umfula iNcome. Esami sizwakala ezinkalweni, kungekho noyoke angibone. Sekuze kwaphela nasozwaneni ngizama ukuhluthula. Sekushabalala nawokugcina ebenginawo ngisakhula. Noma sengikhala ezimathonsi!   Kwelika Mthaniya sekugcwele izimpisi ezinyawo-mbili. Kowami umhlaba […]

Black Futurity In/As Suspension

By: Mkhululi MabuselaHow does one imagine a futurity of nothing, Blackness as nothing, as absence, is that which raptures the economy of signifiers and signification, how does one imagine a futurity of something whose (anti)state is that of generativity, what is involved in a thinking of a futurity of absence ( Blackness as nothingness/absence), an […]

UMHLOLA! Umprofethi uvuse ‘isidumbu’

EKapa – Abakholwa abantu yividiyo ebonakalisa umprofethi we-Alleluia Ministries evusa umntu oswelekileyo eRhawutini.Levidiyo, evele ngecawe kumakhasi wonxibelelwano, ibonakalisa umfundisi u-Alph Lukau evusa indoda eswelekileyo esele isebhokisini. Ividiyo eshicelelwe yilecawe yaze yapapashwa kuFacebook ngeCawe ibonakalisa lo ka Lukau emisa phakathi ukushumayela ahambe aye phandle nalapho kukho khona imoto ethwala izidumbu enebhokisi ngemva. Iyavulwa ke lebhokisi kuvele indoda, […]

What is the Relationship Between Colonialism and Human Rights?

By: Simbarashe Nyatsanza On Saturday Cape Town based community action group Pathways To Free Education hosted a discussion of Professor Nelson Maldonado-Torres’ groundbreaking paper On the Coloniality of Human Rights. The discussion was held at the Salt River Community House and Maldonado-Torres himself was in attendance.The discussion’s main objective was to arrive at an understanding […]

Ulishiyile eli uDorothy Masuka

EKapa – Igqala lomculo womngqungqo uDorothy Masuka akasekho kweli. Iingxelo zithi lo kaMasuka unabele uqaqaqa namhlanje. Iinkcukacha malunga nokusweleka kwakhe azikaziwa. UMasuka osweleke eneminyaka engamashumi asibhozo nantathu wazenzela iindumasi ngokucula umculo womngqungqo emana ukuthi chatha nezopolitiko ngexesha lorhulumente wengcinezelo. Oku kwamfaka phantsi kweliso elibukhali leziphatha mandla zelo xesha into eyanyanzela ukuba alishiye eli waya kwilizwe […]

Back To Top