Advertisements

Day: Feb 1, 2019

Kusekude engqinibeni kuMlandu | Mlandu matter postponed to March

EKapa – Ityala letshantliziyo le #FeesMustFall uMasixole Mlandu kulindeleke liqosheliswe ngomhla ka-15 EyoKwindla emva kokuba ehambe iiseshoni zokubuyiselwa kwisimo esihle. UMlandu uvele phambi kweNkundla YeSithili saseWynberg namhlanje. Umtshutshisi uthe thaca ingxelo esuka […]

Advertisements
Scroll back up