Month: February 2019

eBhakubha thru Bhofolo: to dream new dreams and the (im)possibility of sanity

By: Vusumzi Nkomo “The first step to freedom is not just to change reality to fit your dreams; its to change the way you dream.” Slavoj Zizek, The Pervert’s Guide to Ideology When a people’s suffering is ‘beyond words’, when it renders language speechless + dysgraphic, the demands (by those suffering) to ‘not-suffer’, can never be fully […]

Bakhala ngokhuseleko oluhexayo abafundi besikolo samanesi 

Sakhi Dlala Ekapa – Abafundi be-Western Cape College of Nursing bathi bahleli kabuhlungu zizenzo zolwaphulo-mthetho ezigquba kwelaziko. Aba bafundi bamisa izifundo kuleveki iphelileyo bephakhamisa izikhalazo eziquka amakhwiniba ngokhuseleko, ukunqongophala kwamanzi, kunye nokungakhathali kwabaphathi balekholeji. Emva kweveki yoqhankqalazo nalapho kwathi kwabanjwa abafundi abangamashumi amabini nanye kwaze kwavela enkundleni abalithoba phantsi kwezityholo zokuphemba udushe esidlangalaleni, iinkokheli zabafundi […]

LunarFest is Calling for Black Creatives in Cape Town to Come Together

A group of Cape Town creatives have come together to form an event known as the LunarFest which according to one of its founders, Vusi Nkomo, “is conceived as a safe space for Black creatives to work together, be together, think together in ethical ways […] in an otherwise extremely alienating Cape Town.” We sat […]

Back To Top