‘Asimfuni apha uMampintsha’ | UWC says no to West Ink concert

EKapa – IDyunivesithi yaseNtshona Koloni (UWC) isikhabile isicelo somsitho womculo wenkampani iWest Ink Records.
Ledyunivesithi ikhuphe ingxelo ngoLwesibini isithi ayifuni nto yakwenza nomculi weKwaito uMampintsha. UMampintsha, ongumnini wenkampani iWest Ink, ujongene nengalo  yomthetho emva kokuvela kwevidiyo embonakalisa ebetha isinqandamathe sakhe imvumi uBabes Wodumo ngobusuku bangeCawe.
Sithetha nje uMampintsha ungaphandle ngebheyile yamawaka amabini.
“Nangona siyihlonipha ingalo yomthetho, asinokwazi ukuba sivumele umsitho ozakubanomntu onezityholo ezibandakanya udushe olucinezela abasetyhini,” iqhubeke yatsho lengxelo.
Lomsitho, obuququzelelwe leliziko kunye neBhunga labaFundi, ubuzakuba ngomhla ka-4 uCanzibe 2019 kwaye ebezakuzisa eKapa uninzi lwabaculi baseThekwini abafana noo-Dj Tira, Babes Wodumo, uMampintsha ubuqu, Busiswa nabanye.
Phambi kokuba ledyunivesithi ikhuphe lengxelo umculi uBusiswa ebesele ezikhwebule kulomsitho kumyalezo awubhale kuTwitter emva kokuba ebongozwe ngumlandeli ukuba iimvumi zizikhwebule kulomsitho.
https://twitter.com/busiswaah/status/1102552670508851200
INQAKU LOMHLELI: 
IBhunga laBafundi lase-UWC kunye ne-West Ink records bezingekaphefumli kulomba ngexesha sipapasha elinqaku. Sizakulongeza elinqaku xa bethe bahlomla. 
 
English summary: 
 
The University of the Western Cape has denied permission to host an outdoor festival by West Ink Records.
The festival which was set for 04 May was set to feature prominent Durban artists  such as Dj Tira, Busiswa, Babes Wodumo, Mmampintsha and many others.
In a statement released on Tuesday, the university said that, while it respects legal processes, it could not give permission to host an event featuring Kwaito artist Mampintsha who is currently out on bail after he was arrested following a video that went viral exposing the artist hitting his girlfriend Gqom sensation, Babes Wodumo.
EDITOR’S NOTE:
This article will be updated as soon as we receive commentary from the UWC SRC as well as West Ink Records. 

    source: primal information

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: