‘Ndifunisa ngalentombi ijajele umyeni wam’- Rachel Kolisi

EKapa – URachel Kolisi ongunkosikazi ka Siya Kolisi, ikapteni yeSpringboks, ufunisa ngegqiyazana elithumele umyalezo wamanyala kwimiyalezo kaSiya Kolisi kwikhasi u-Instagram. 

 Lo ka Kolisi ukudize oku kwividiyo ayipapashe ku-Instagram ngoMvulo esithi lentombi ithumele uSiya Kolisi umyalezo obonakalisa umhlaba wangezantsi wamaqhekeza. URachel upapashe iinkcukacha zalentombi ebuzisa ngayo kubalandeli bakhe.”Ubuso bam bubomvu kukuvutha ngumsindo, kodwa ndifuna ukushiya eli, liphelile ixesha lokuny*lwa kwabafazi ngabanye abafazi,”Ayikokokuqala ke ekhweleta uMam’ uKolisi. Kunyaka ophelileyo waxabana negqiyazana kuTwitter elaye ladiza ukuba uSiya yimbewu angatyala ngayo, waze waliphoxa ngelithi makangajongi amadoda wabantu atshatileyo.Kwiinyanga ezimbalwa ezilandelayo waye waphinda wasematheni ekhweletela intombi eyayithathe umfanekiso nomyeni wakhe bejongene ntsho emehlweni. URachel waphawula kwikhasi lalentombi nge-imoji yesiselo into ethetha ukuba wayibona lentombi njengenonxano lwesilalo.Ziyabetha-bethana ke izimvo kuTwitter ngabanye besithi uRachel ufanele akhathazeke yilemeko ngelixesha abanye besithi uRachel makajongane nengxaki eyindoda yakhe elula.

    source: thesouthafrican

    Leave a Reply

    Back To Top
    %d bloggers like this: