“Bendifuna ukubhentsisa elubala ubuhlanga baledyunivesithi” – umfundi wase UJ

EKapa – Umfundi weDyunivesithi yaseGoli uKamvelihle Goba uxelele intloko yeSebe leZoluntu ukuba linobuhlanga.

Oku kwenzeke ngoLwesibini xeshana lo ka Goba ekhwele eqongeni eyokuthwala isidanga kwitheko laledyunivesithi.


“Lendoda inobuhlanga. Kunamhlanje nje abafundi banqunyanyisiwe ngenxa yakhe. Nam andikwazanga ukubhalisela izifundo kulonyaka ngoba lomfo uxelele abaphathi ukuba ndinobuhlanga. Ngoke ke andinoma apha ndiyalelwe ngumntu onobuhlanga,” uphawule watsho kwividiyo eshicilelweyo yesisiganeko.


Uthe xa ezama ukuqhubeka efuna ukuthetha ngomboko, uNjingalwazi Alex Broadbent, lo kanye otyholwa ngobuhlanga, wawubhekelisa ecaleni ethintela uGoba angafikeleli kuwo. Bathe xa bengathi bayajijisana kwavela izixhiliphothi zoonogada eziye zamsusa eqongeni lomfundi.


UGoba wazenzela igama ngethuba loqhankqalazo lwemfundo yasimahla, i #FeesMustFall. Ubutshantliziyo bakhe bumfake engxakini nanjengoko ebemane enqunyanyiswa yidyunivesithi.


Lenzalelwane yephondo laseMpuma Kap isixelele ukuba imbangi yokuba abenomsindo kungenxa yokuba uthe xa efika kumasango ase-UJ izolo nomzali wakhe, waxelelwa ukuba kuvaliwe kwaye umsitho sele eqalile.


“Ndiye ndaqonda uba mandiye kwelinye isango. Ngaphezu koko uBroadbent nguye unobangela wokuxhaphazwa kwamatshantliziyo angabafundi,” ucacise watsho UGoba.


UHerman Esterhuizen osisithethi saledyunivesithi uthe, “itheko lokuthweswa kwezidanga licwangciselwa ixesha elithile. Ngoko ke kufuneka abafundi babe sele behleli imizuzu esisiqingatha seyure phambi kokuba itheko liqale”.


U-Esterhuizen uligxekile elitshantliziyo ngelithi bekufanele ukuba isikhalazo sakhe usifake ngelinye ixesha ngoba itheko lokuthweswa kwezidanga ngumsitho obaluleke kakhulu.
Zibukelele levidiyo apha

source: uj.ac.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top