Month: March 2020

Sizwe soMzantsi Afrika sizakuyoyisa iCorona

Nanjengoko ilizwe loMzantsi Afrika liku suku lwesihlanu liphantsi ko mmiselo wokuhlala ngendlu. UMongameli weli uCyril Ramaphosa ebethetha nesizwe ngorhatya lwayizolo. Lo ka Ramaphosa ubhengeze ukuba selinyukile inani labantu abosulelwe yintsholongwane ye-corona, bathathu abantu ababhubhe ngenxa yesi sifo kweli, logama abayi-1326 bosulelekile. UMongameli uthe uxhalabile ngokunwena kwe sifo ngoba amanani abantu abasulelekayo ayenyuka imihla ngemihla, uye […]

Igciwane le-Corona lisusa isinkwa etafuleni

Ukubheduka kwegciwane leCorona sekushiye amazwe amaningi ekhungathekile, futhi nezibalo zabantu asebeshonile ziyashaqisa impela. Izwe lethu nalo selibhekene nalo mbulalazwe, kunjalo-nje izibalo zikhuphuka ngesivinini esiphezulu, okwenza uMzansi ube yizwe elihamba phambili e-Africa yonke ngabantu abatholakale baphethwe yiCoronaVirus. Izibalo zifinyelele ngaphezu kuka-1000 esikhathini esingamaviki amabili. Kuyiqiniso ukuthi leli gciwane alidle nkobe zamuntu, amakhulu ngamakhulu abantu ayabhubha zinsuku zonke […]

Ungubani?

Bathe besabhekile wabagqema engeqiwa ntwala. Basale bekhungathekile seweqa okomlilo wequbula. Sebekunqanda, wakhetha engaphesheya imingcele. Tshela mina, ngitshele abangazi. Ungubani? Ushiye abafelokazi nezintandane kwelama Shayina. Waphinda sona esifanayo futhi kwelama Ntaliyana. Isizwe sakhithi sesihleli lubhojozi kwelika Mthaniya. Tshela mina ngempela, ufunani? Ungowaphi? Zinkalo zonke kukhalwa ngonya nosizi olushiyayo. Zinsuku zonke kubalwa ezidumbu ozikhiphayo. Izinkolo zonke zimemeza […]

Back To Top