Month: September 2020

MATURITY, HUMILITY AND MAGNANIMITY: LEADERSHIP LESSONS FROM BANTU BIKO

By Veli Mbele In most cases, when we examine the political phenomenon that is uBab’uBantu Biko, we often focus more on his razor-sharp intellect, eloquence and organisational genius. We rarely look at his leadership persona. Leading up to our recent #Mutapa Biko lecture, I was telling my Brother and fellow activist, Shweme Vuyisile Mshudulu that […]

[INDABA EMFUTSHANE/SHORT STORY] Indaba ka Baas Van Tonderr noMathewu

By Sphelele Khumalo See English Translation Further Down ‘Wonke umuntu makasukume enkantolo!’, wamemeza umgcini weNkundla ephakeme uMnumzane Dube ngesankahlu, phela kulenkundla kugcwele abantu abusuka ezindaweni eziningi. Kukhona abazokweseka umndeni ka Zabazendoda okuthiwa ubulawe ngu Baas Van Tonderr. Abanye bazozibonela mathupha lomuntu osakwazi ukubulala abantu ngesihluku esingaka kodwa sesiphila esikhathini senkululeko. Yilabo nalabo abaphethe amabhodi abhalwe […]

Back To Top