Author: Siviwe Zibi

Izithuthuthu ezixabisa i10 million azikho semgangathweni wokuthutha izigulane

UMphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize ubhengeze ukuba izithuthuthu ezixabisa ishumi lezigidi (10 Million) ebeziza kuthutha abantu abagulayo kwi phondo lase Mpuma Koloni azikho semgangathweni wokuthutha izigulane. Kwaye isebe lezempilo lase Mpuma Koloni zange libonisane naye phambi kokuba lisungule ezi zithuthuthu. Oku kuza emva kokuba ilungu lombutho ophikisayo iDemocratic Alliance uSiviwe Gwarumbe embuze ukuba ezi zithuthuthu […]

Back To Top